Wielu z nas kojarzy słowo ekspedycja, lecz nie są na tę sytuację wnikliwie sobie przypomnieć do czego odmienione słowo się odnosi. Wobec powyższego, ekspedycja to jeden z czynników specjalności potocznie nazywanej TSL zatem tranzyt- wysyłka logistyka. W związku z tym o spedycji można mówić, iż jest to zaplanowane czynienie opierające się na formowaniu transportu bagażu według zamówienia, powiązane z realizowaniem odmiennych nieodzownych działań dodatkowych powstających z wymogów powyższego zamówienia. W myśl określonej normy ekspedycja to zróżnicowane procesy przewozowe, wielokrotnie przypominające długie serie świadczeń powiązanych z zleceniem albo wysyłką. Aktualnie na rynku sprzedaży operuje wiele przedsiębiorstw, które interesują się spedycją. Nadmienione firmy tranzytowe wykonują działalność przedsiębiorczą opierającą się na opracowaniu a także uskutecznianiu tranzytu materiałów nie tylko na obszarze naszego państwa, aczkolwiek także na gamę światową.

O rozwoju spedycji realnie możemy rzec wtedy gdy zostaje już przyjęte zlecenie przewozowe przez spółkę spedycyjną. W okresie zapotrzebowania określa siętranzyt, czas, udokumentuję się umowę o przewóz a w dalszej kolejności dostarcza do użytkownika.