Zgodnie z formalnościami rozporządzenia budowlanego rozpoczęcie montażu inicjuje się z sekundą wznowienia działań wszczynających na miejscu konstrukcji, do których włączamy między innymi wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie, zrealizowanie wyliczeń ziemi, sporządzenie łączników do kanalizacji na wymagania montażu, zagospodarowanie ziemi pod konstrukcję wraz z budową lokali chwilowych. Prace powyższe mogą bywać wykonywane tylko na miejscu zagarniętym koncesją na konstrukcję. Już na owym poziomie naszymi kluczowymi pomocnikiem powinni bywać kierownicy budowy, posiadający w naszym imieniu nadzór nad przebiegiem montażu. Okoliczności koncesji i dokumentacji najbezpieczniej nabyć często określanym ogórkowym sezonie budowlanym, a zatem porą zimową.

Należy rozumieć, że nawet przy najsprawniejszym ziszczaniu owych spraw włącznie z chodzeniem do wydziału konstrukcji domów co parę dni, oraz przekazanie ekspresowo pożądanych dokumentów mija czasami nawet kilka miesięcy. Należy ukazać przy tym odpowiednią cierpliwość.

Nie warto włączać w sprzeczkę z urzędnikami. Posiadają oni przepisy, a ucieczka czasu nie ma dla nich jakiegokolwiek zamysłu, a wydatki, przedłużający się czas lokaty, obarcza mieszkańca siedliska.

Kategorie: Mieszkanie