W zasięgu przyuczania informatyki, po skończeniu prymarnej klasy podstawowej adept wie jak posługiwać się PC-em w podstawowym obrębie oznacza to, że niezawodnie uruchamia software oraz wyśmienicie umie użytkować z myszy i klawiatury. Nadto, potrafi korzystać z PC-ta żeby nie zagrozić swojemu życiu a co prymarne stosuje się do reguł dotyczących korzystania z PC-ta. W pierwszych latach nauki informatyki, praktyki dyryguje zawsze jeden belfer ze stosowną wiedzą a także umiejętnościami w tymże obrębie. Edukowanie skonsolidowane zmusza do tego aby informatykę w szkółce podstawowej na szczeblu zasadniczym dyrygować w problematyce zaledwie zajęć komputerowych, toteż, zajęcia z komputerem prowadzone są wyłącznie do wspomagania nauczania scalonego.

Wobec powyższego, z ćwiczeń informatycznych w szkółce podstawowej nie winno się robić jako odosobnionego ćwiczenia informatycznego, ofiarowanemu korzystaniu pecetem oraz jego softwere w oderwaniu od innych praktyk. W chwili zajęć informatyki znaczące jest, żeby uczniowie tworzyli notatki, grafiki i animacje, użytkowali z gierek jak również stabilizowali uzdolnienia jak również rozkręcali prywatne zaciekawienia.